Developer description

haresvam.com е социална мрежа, където всеки може да публикува свое отворено допитване и да разберете какво мислят другите, както и да гласува във вече създадените теми. Можете да намерите нови приятели със сходни интересни и мнение с помощта на нашата система, която изчислява колко бихте си допаднали с някого на основата на темите, в които гласувате. Освен добавянето на нови теми, можете да добавите и нов отговор ако съществуващите не ви допадат.
Сайтът съдържа отворени допитвания (open-ended questions). Това са въпроси с неограничен брой възможни отговори. За разлика от анкетите, където се дават само няколко възможни отговори и трябва да се избере един, тук можете да изберете колкото искате на брой отговори, и да добавите свои ако съществуващите не ви допадат.
Твоето мнение има значение!

Last updated 4 Апр 2011

By using our website, you agree to our privacy policy   OK